poslat poptávku zavolejte nám menu vyhledávání

Vinařství Sonberk

  • Logo vinařství Sonberk - Firemní víno.cz
  • Foto vín z vinařství Sonberk - Firemní víno.cz
  • Foto vinařství Sonberk - Firemní víno.cz
  • Foto pohledu z vinařství Sonberk - Firemní víno.cz
Logo vinařství Sonberk - Firemní víno.cz Foto vín z vinařství Sonberk - Firemní víno.cz Foto vinařství Sonberk - Firemní víno.cz Foto pohledu z vinařství Sonberk - Firemní víno.cz

Popis vinařství Sonberk

Snoubením země a slunce na vinici Sonberk vzniká víno s vlastním rukopisem. Sprašová vinice Sonberk, založená již ve 13. století, s ojedinělým výhledem na nejkrásnější dominantu Moravy - druhohorní pohoří Pálavy - je místem se skutečným geniem loci.

V Moravském zemském archivu jsme získali kopii listiny z roku 1522, ve které se žádá dodat víno popické "velejemné vhodné ku pitivu" na slavnostní tabuli Ludvíka Jagellonského. Poté bylo víno z popických vinohradů dodáváno i na dvůr Marie Terezie.

Terasa ochutnávka Sonberk Ochutnávka vína Sonberk Posezení a ochutnávka vinotéka Sonberk Terasa ochutnávka Sonberk Ochutnávka vína Sonberk

Vytváříme novodobou historii z jedinečného místa, unikátní vinice a rukopisu lidí, tvořících srdcem. Na více než 40 hektarech pěstujeme zejména Ryzlink rýnský, Pálavu, Tramín a Sauvignon, způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Z ručně sklízených vlastních hroznů vyrábíme do 150 000 lahví bílých, pouze přívlastkových vín charakteristických výraznou ovocností, originální šťavnatostí, vysokou mineralitou a vzrušující kořenitostí.

Přejeme Vám na zdraví u skutečně dobrého vína!

Historie vinařství Sonberk

Z historie se dozvídáme, že Sonberk byl osázen révou již ve XIII. století a díky své ideální poloze s jižní expozicí svahů dával slavná popická vína. Již ve XVI. století nabyla vína z úpatí vrchu Slunečná takové kvality a pověsti, že byla žádána samotným českým králem a markrabím moravským Ludvíkem Jagellonským.

Z roku 1522 pochází dochovaná písemná zmínka, ve které se král obrací na brněnskou městskou radu a žádá, aby jemu samotnému a jeho manželce druhý srpnový den roku 1522 prostřednictvím jeho komorníka poslali „šest drajlinkuov vína dobrého a lahodného ku pití“, za která měli dostat zaplaceno z místní „berně, kteráž Vám v témž markrabství svolena jest.“

Na tradici starobylé vinice produkující královská vína navázalo vinařství Sonberk v roce 2003.

V květnu 2008 byla zkolaudována budova vinařství dle návrhu architekta Josefa Pleskota.

Vinohrad Sonberk

Sonberský vinohrad se rozprostírá na ploše více než 40 hektarů a obklopuje budovu vinařství na úpatí vrchu Slunečná (236 m. n. m.), od kterého je odvozen také název celé viniční trati a vinařství. Vinice má ideální půdní podmínky, které potvrdil i geologický výzkum realizovaný v roce 2004 za účelem určení vhodnosti odrůd.

Sprašové podloží, nadmořská výška v průměru kolem 230 m. n. m. a výhradně jižní a jihozápadní expozice svahů přejí tradičním druhům révy vinné jakými jsou Ryzlink rýnský, Sauvignon, Tramín červený, Rulandské šedé, Chardonnay, Pálava, Muškát moravský a Merlot. Vlajkovými odrůdami vinařství jsou zejména odrůdy Ryzlink rýnský a Pálava.

Vinohrad Sonberk s výhledem na PálavuPálava SonberkBiodiverzita ve vinohradu SonberkVinohrad Sonberk s výhledem na PálavuPálava Sonberk

Réva je ošetřována, odlisťována a sklízena výhradně ručně, aby nedocházelo k narušování keřů a znehodnocování hroznů. Specifickou záležitostí je sklizeň, která je přísně kontrolována a redukovaná tak, aby se množství sklizených hroznů na keř pohybovalo v průměru kolem 1,5 kg.

Hrozny jsou sklízeny v několika fázích, rozhodujícími faktory jsou u sběru ročník a kvalita. Pro určení optimální doby sklizně jsou realizovány zkušební sběry a laboratorní analýzy.

Sonberk ve své vinici dodržuje koncept biodiverzity, kdy jsou mezi řádky révy vysety jiné rostliny podporující přirozenou rovnováhu. Součástí ekosystému sonberského vinohradu je biosad se včelími úly.

Architektura vinařství Sonberk

Autor projektu: Ing. arch. Josef Pleskot, AP atelier
Spolupráce: I. Grosseová, Z. Rudolf, A. Škripeň, J. Trčka
Interiér: P. Sýkora

Vinařský dům Sonberk je postaven moderním způsobem, ale z elementů, které jsou známé a prastaré. Je fenoménem stálosti a solidnosti, originální v současné architektuře. Nezapomenutelné místo, které vzbuzuje touhu vracet se pod tuto velkou střechu, pod kterou se odehrává komplexní proces výroby vína.

Vinařský dům Sonberk má rozsáhlou část podzemní a poněkud subtilnější část nadzemní. Střed jeho dispozice je tvořen tankovou halou s přiléhajícími sklepy zcela zanořenými do terénu a technologickými plochami víceúčelového charakteru. Zatímco podzemí musí mít velmi solidní pevnou podstatu, která se nebude po staletí měnit a užíváním bude jenom krásnět, nadzemní stavba může být lehce koketní a podbízivá. Musí již z dálky upoutávat, musí umět vyjádřit otevřenost i uzavřenost, vstřícnost i záhadnost. Musí umět být místem nezapomenutelným, originálním, vzbuzujícím stálost a solidnost i touhu vracet se.

Ze široce pojatého urbanisticko-krajinářského hlediska stavba vinařského domu reaguje na podněty prastaré kulturní krajiny charakteristické svým velkým měřítkem krajinotvorných forem, velkoryse rozložitým nebem, množstvím světla a tepla a nepřehlédnutelným majestátným sebevědomím. Pálava, Dyje, Dyjskosvratecký úval, Sonberk, prastaré osídlení, vinná réva – společný základ evropských kultur. Na tyto veškeré podněty stavba odpovídá svým zasazením do terénu i dominantní střechou dekorovanou speciální vlnitou krytinou, která umožňuje měkkou modelaci světla, příznivé proudění vzduchu a efektní viditelné vedení vody. Snahou je vytvořit střechu, která bude vinařský dům zeširoka chránit, zdaleka charakterizovat a nastavovat opojné zrcadlo dominantním živlům – slunci, větru a vodě.

Lidskému měřítku konvenuje mohutné přístupové schodiště, které kotví vinařskou usedlost k hlavní přístupové cestě odbočující ze silnice Hustopeče – Mikulov. Široké schodiště je nejen prastarým známým architektonickým prvkem, ale zde i místem pro nevšední zážitek návštěvníka ocitnuvšího se proti majestátu Pálavy a Dyje. Schodiště demonstruje vstřícnost a otevřenost vinařského domu Sonberk. Ústí na uměle vytvořené platformě s vyhlídkovým ochozem a přilehlým hospodářským dvorem. Z této platformy bude možné užívat velmi krásných dalekých výhledů do krajiny.

Pod rozložitou střechou se odehrává velké množství činností. Střecha nejenom že zakrývá vlastní dům a chrání před sluncem produkty vinice, ale také zakrývá volné prostory určené pro ukládání sklizně, pro činorodý pobyt lidí, pro parkování a odstav vinařské techniky a pro sušení hroznů určených k pozdnímu zpracování.

Vinaři mají rádi absolutní formy. Je to asi dáno podstatou vinařství. Vše je dokonale srovnáno: vinice, sudy ve sklepích, láhve i sběrné koše. Není divu, že jejich stavby tuto řádumilovnost napodobují. Nabízíme vinařství Sonberk formu, která z přesné geometrie vychází a může být v krajině vnímána jako opravdu moderní stavba nezaměnitelně spojená s geniem loci.

Parametry:

Poloha vinařství:Popice
Vinařská oblast:mikulovská
Roční produkce lahví:160 000
Rok vzniku:2003
Minimální počet vín do objednávky::48 Ks


Nabídka vín vinařství Sonberk

Také doporučujeme: